Công thức tính

Tỷ giá giữa VND & USD: 1USD = 22.535 VND

Công thức:

Giá bán = (Giá Sản Phẩm * Hệ Số)

 

Trong đó hệ số được tính theo:

  Giá build trên web của nhà sx là A thì:

  Giá Sản Phẩm < $1000: A + 195$ + 50$

  Giá Sản Phẩm > $1000: A*0.1995 + A + 50$

 

Ví dụ:

Giá trên web (A) = 1,200$ thì

Giá bán = (1,200*1.1995) + 50$ = 1.489,4$Tích hợp trả góp

có thể bạn muốn mua

KINH DOANH: 0902 668 669

KINH DOANH: 0908 148 069

KỸ THUẬT: 0908 149 069

Giờ mở cửa: 8h đến 19h

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật